COMPUTING > Cloud Szerverek > Nyilvános IP > Hogyan kell a kapcsolatot konfigurálni Linux Debian és Ubuntu szervereken

10.1.6 Hogyan kell a kapcsolatot konfigurálni Linux Debian és Ubuntu szervereken Cloud Szerver Pro szolgáltatás útmutató

Ahhoz, hogy elvégezze a hozzárendelést a nyilvános IP és a Cloud Szerver között, konfigurálnia kell a hálózati kártyát a nyilvános IP létrehozásánál megadott paraméterekkel. Ezek az adatok elérhetők a control panelen a nyilvános IP részleteinél:
  1. Válassza a "Kezelés" lapot a control panelen, majd kattintson a bal oldali menüben a "Nyilvános IP" részre.
  2. Amikor a nyilvános IP-k összefoglalója megjelenik, kattintson a "Részletek" gombra a kívánt IP sorában.

Miután megjegyezte az adatokat, lépjen be a Cloud Helyreállítási Konzolon Konzolon keresztül. Linux Debian esetén a hálózati kártyát konfigurálhatja ideiglenesen (a következő újraindításig) vagy véglegesen is.
A kártya ideiglenes konfigurálásához, diagnosztikai célból, illetve a működés ellenőrzésére vagy tesztelésére, a következőképpen járjon el:

  1. Használja az ifconfig parancsot a következők szerint ifconfig <interface> <ip_address>  netmask <netmask> ahol az: <interface> a konfigurálni kívánt kártya (eth0 eth1 eth2), <ip_address> a konfigurálni kívánt belső IP cím, <netmask> a használni kívánt alhálózati maszk. (pl. az ifconfig eth2 95.110.153.24 netmask 255.255.255.0 parancs beállítja a "95.110.153.24" IP címet és a "255.255.255.0" alhálózati maszkot)
  2. Használja a "route" parancsot a a következők szerint route add default gw <gateway> ahol a <gateway> az átjáró IP címe. (pl. a route add default gw 95.110.153.1 parancs beállítja az alapértelmezett átjáróhoz a "95.110.153.1" IP címet)
  3. Használja az ifconfig <interface> parancsot a kártya helyes konfigurációjának ellenőrzéséhez (pl. ifconfig eth2 amely ellenőrzi az eth2 kártya új beállításait)
  4. Használja a route parancsot az átjáró beállítás ellenőrzéséhez
A hálózati kártya végleges konfigurálásához, a következőképpen járjon el:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 95.110.153.24
netmask 255.255.255.0
gateway 95.110.153.1
dns-nameservers 8.8.8.8   8.8.4.4

  1. Használja a nano /etc/network/interfaces parancsot a konfigurációs fájl szerkesztéséhez
  2. Szerkessze a fájlt a konfigurálni kívánt hálózati kártya IP adatainak bevitelével. Ne feledje, a szövegben történő mozgáshoz használhatja a nyilakat, az új szövege beviteléhez, csak adja hozzá azt a meglévő sorok alá (a példában beállítja a eth0 hálózati kártyát a 95.110.153.24 IP címmel és 255.255.255.0 alhálózati maszkkal és a 95.110.153.1 átjáróval)
  3. Amikor befejezte az adatok bevitelét, nyomja meg a "CTRL+O" billentyűket a változtatások mentéséhez, majd a "CTRL+X" billentyűket a szerkesztőből történő kilépéshez.
Ezt követően a Cloud Server már megfelelően csatlakozik az internethez és elérhető az interneten keresztül a nyilvános IP segítségével.