COMPUTING > Cloud Szerverek > Virtuális switch és magánhálózat > Magánhálózat konfigurálása Linux Debian és Ubuntu Cloud Szervereken

9.3.4 Magánhálózat konfigurálása Linux Debian és Ubuntu Cloud Szervereken Cloud Szerver Pro szolgáltatás útmutató

A hálózat a Linux Cloud Szerverén történő konfigurálásához egy egyedi IP címet kell biztosítani a Virtuális Switch-hez csatlakoztatott hálózati kártyához. Linux operációs rendszeren, ehhez csatlakoznia kell a Cloud Szerverhez SSH-val vagy Helyreállítási Konzollal. Linux esetén a hálózati kártyát konfigurálhatja ideiglenesen (a következő újraindításig) vagy véglegesen is.
A kártya ideiglenes konfigurálásához, diagnosztikai célból, illetve a működés ellenőrzésére vagy tesztelésére, a következőképpen járjon el:
 1. Használja az ifconfig parancsot a következők szerint:
  ifconfig <interface> <ip_address> netmask <netmask>
  ahol az:
  <interface> a konfigurálni kívánt kártya (eth0 eth1 eth2);
  <ip_address> a konfigurálni kívánt belső IP cím;
  <netmask> a használni kívánt alhálózati maszk;
  pl. az ifconfig eth2 95.110.153.24 netmask 255.255.255.0 parancs beállítja a "95.110.153.24" IP címet és a "255.255.255.0" alhálózati maszkot.
 2. Használja az:
  ifconfig <interface>
  parancsot a kártya helyes konfigurációjának ellenőrzéséhez (pl. ifconfig eth2 amely ellenőrzi az eth2 kártya új beállításait)
A hálózati kártya végleges konfigurálásához, a következőképpen járjon el:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.99
netmask 255.255.255.0

 1. Használja a:
  nano /etc/network/interfaces
  parancsot a konfigurációs fájl szerkesztéséhez.
 2. Szerkessze a fájlt a konfigurálni kívánt hálózati kártya IP adatainak bevitelével. Ne feledje, a szövegben történő mozgáshoz használhatja a nyilakat, az új szövege beviteléhez, csak adja hozzá azt a meglévő sorok alá (a példában beállítja az eth0 hálózati kártyát a 192.168.0.99 IP címmel és 255.255.255.0 alhálózati maszkkal).
 3. Amikor befejezte az adatok bevitelét, nyomja meg a "CTRL+O" billentyűket a változtatások mentéséhez majd a "CTRL+X" billentyűket a szerkesztőből történő kilépéshez.
A problémák kialakulásának megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy kövesse az IP-címek kiosztásának szabályait.

Ismételje meg a fent leírt műveletet minden Cloud Szervernél, amelyek részei a hálózatnak. Ne feledje, hogy a választott IP címnek minden egyes Cloud Szerveren egyedinek kell lennie, különben IP ütközés merülhet fel, amely megakadályozza a kommunikációt a Cloud Szerverek között a hálózatban.